Üniversite Gündeminden

SCImago University Rankings 2023 Sonuçları

SCImago University Rankings, dünya üniversitelerinin araştırma, inovasyon ve sosyal etkilerini yüzdelik dilimlere göre sıraladığı 2023 raporunu yayımladı. SCImago University Rankings, dünya genelindeki üniversitelerin sosyal ve bilimsel etkisini, yenilikçiliğini ölçen bir sıralama sistemidir.

SCImago University Rankings’in yapılma amacı üniversitelerin araştırma, inovasyon ve toplumsal etki açısından performansını ölçerek, üniversiteler hakkında genel bir fikir vermektir. Araştırma sonrası yayımlanan rapor öğrencilerin, akademisyenlerin, araştırmacıların ve diğer ilgili tarafların üniversiteleri değerlendirmesine yardımcı olabilir.

Öğrenciler için bu sıralama, uluslararası eğitimde bir üniversitenin kalitesi, etkililiği ve prestiji hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktadır. Akademik personel ve araştırmacılar için ise bu sıralama, farklı disiplinlerdeki üniversitelerin araştırma faaliyetlerine ve etkilerine ilişkin bilgiler sunmaktadır.

Multidisipliner çalışmaların yoğun olduğu İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin SCImago Turkey University Ranking’in araştırma performansı dikkat çekmektedir. SCOPUS araştırma çıktılarının verileri üzerinden yapılan değerlendirme sonucu; Türkiye’de yer alan üniversiteler arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi Hukuk’ta 2’nci sırada, İnşaat Mühendisliği’nde 5’inci sırada, Endüstri Mühendisliği’nde 7’nci sırada, Psikoloji’de 32’nci sırada, Mühendislik’te 9’uncu, Çevre Biliminde 3’üncü ve İşletme alanında 7’nci sırada yer almaktadır.

SCImago University Ranking, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki üniversitelerin performanslarını ölçmek ve değerlendirmek için oldukça önemlidir. Bu sıralama, bu ülkelerdeki üniversitelerin uluslararası alanda tanınırlığını artırmaktadır. Ayrıca, bu sıralama, üniversitelerin performansını ölçerken sadece araştırma etkisine değil, sosyal etkiye ve sürdürülebilirliğe de odaklanarak daha kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır.
 

SCImago Institutions Rankings

 
Area World Middle East OECD Turkey
Environmental Science 630 20 352 3
Business, Management and Accounting 1096 45 759 7
Engineering 1363 45 901 9
Civil and Structural Engineering 575 22 358 5
 Industrial and Manufacturing Engineering
 
928 41 541 7
Economics, Econometrics and Finance 1592 97 979 26
Energy 1967 146 1117 27
Computer Science 2489 164 1516 29
Social Sciences        
 Law
 
774 22 623 2
Sociology and Political Science
 
1355 42 1044 12
Geography, Planning and Development
 
1424 81 908 16

Enstitünün Evrimi

Enstitünün Evrimi adlı tabloda yer alan veriler, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin son yıllarına ait bilimsel performansıyla ilgili SCImago analizinin hızlı okumasını içermektedir. Araştırma sıralaması (Research Rank), SCOPUS araştırma çıktılarının son beş yıllık verileri üniversitenin araştırma çıktıları hacmin, etkisini ve kalitesini ifade etmektedir. Inovasyon sıralaması (Innovation Rank), üniversitenin patent başvuru sayısı ve araştırma çıktılarının patentlerden aldığı atıflar üzerinden hesaplanmaktadır. Toplumsal sıralama (Societal Rank), üniversitenin web sitesinin sayfa sayısına ve sosyal ağlardan gelen geri bağlantı sayısına dayanmaktadır.
 

Enstitünün Evrimi tablosunda yer alan veriler, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin son yıllarına ait bilimsel performansıyla ilgili SCImago analizinin hızlı okumasını içermektedir.

  • Genel sıralama (Overall Rank), Tüm üniversitelerin sıralamasını gösterir ve üniversitelerin bu sıralamadaki yerleri, diğer üniversitelerle karşılaştırılmasına izin verir. Overall Rank, SCImago University Ranking’in en önemli sıralamalarından biridir ve üniversitelerin genel performansını ölçmek için kullanılır.
 
  • Araştırma sıralaması (Research Rank), SCOPUS araştırma çıktılarının son beş yıllık verileri üniversitenin araştırma çıktıları hacmini, etkisini ve kalitesini ifade etmektedir.
 
  • İnovasyon sıralaması (Innovation Rank), üniversitenin patent başvuru sayısı ve araştırma çıktılarının patentlerden aldığı atıflar üzerinden hesaplanmaktadır. Bu sıralama, üniversitenin bilimsel araştırmalarının ticari değerini ve endüstriyel uygulanabilirliğini ölçmek için kullanılan önemli bir göstergedir.
 
  • Toplumsal sıralama (Societal Rank) ise, üniversitenin web sitesinin sayfa sayısına ve sosyal ağlardan gelen geri bağlantı sayısına dayanmaktadır. Bu sıralama, üniversitenin toplumla olan etkileşimini ve görünürlüğünü ölçmek için kullanılan önemli bir göstergedir.
İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin Enstitünün Evrimi tablosundaki verileri incelendiğinde, son yıllarda üniversitenin bilimsel araştırmalara yaptığı yatırımın arttığı ve bilimsel çıktılarının kalitesinin yükseldiği görülmektedir. Bu, üniversitenin akademik etkisini ve toplumsal yararını artırması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca, inovasyon kapasitesinin artması ve toplumla olan etkileşiminin artması da üniversitenin başarısını gösteren diğer faktörler arasındadır.
 

                                                   Enstitünün Evrimi

SCImago Universty Rankings Nedir

 
SCImago University Rankings (SIR), dünyanın dört bir yanında yer alan başta üniversiteler olmak üzere akademik kurumların araştırma performansına, yenilik çıktılarına ve web görünürlüklerine göre toplumsal etkisini ölçen ve üç farklı göstergenin verilerini bileşik bir göstergeye göre derecelendiren bir sıralama sistemidir.

Dünya, bölge ve ülke bazında sınıflandırmalar (sıralamalar) yapar.
 
SCImago Institutions Rankings Metodoloji

 
2017-2021 yılları arasındaki araştırma, inovasyon ve toplumsal etki faaliyetleriyle değerlendirilen dünya üniversiteleri 19 farklı alana göre sıralanıyor. Üniversitenin bilimsel çıktılarıyla bu 19 temel alanda varlık gösterebilmesi için faaliyetlerinin son bir yılda dünya ortalamasının üstünde gerçekleşmesi gerekmektedir.
 
SCImago ve metodolojisi hakkında daha detaylı bilgi almak için SCImago Institutions Rankings sitesini ziyaret edebilirsiniz.


 
 

SCImago University Rankings 2023 Sonuçları Eklenme Tarihi: :   29 Mart 2023 Çarşamba

İGÜ tarafından “Çocuğun Cinsel İstimarı ...

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO tarafından Çocuk Gelişi...

Eklenme Tarihi: :   2 Haziran 2023 Cuma

“Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik An...

TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi...

Eklenme Tarihi: :   2 Haziran 2023 Cuma


ABET AQAS AHPGS PEARSON