İstanbul Gelişim Üniversitesi

İnovasyon

Yeni Nesil İnovasyon

Herkes için daha iyi yaşam oluşturabilmenin itici gücü inovasyonla kolektif geleceğimizi, sağlıktan teknolojiye, eğitimden spora birbirini etkileyen birçok alanda keşfedilen potansiyel fırsatlarla yeniden şekillendiriyoruz. İnovasyondan aldığımız güçle insanların birlikte hayal kurmaları, fırsatları değerlendirmeleri ve fikirleri gerçeğe dönüştürmeleri için çalışma ortamı sunuyoruz.

İnovasyon Merkezleri

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin, ar-ge ve yenilikçilikle ilgili olarak kamu ve özel sektör işbirliği yapmak, üretilen bilgi ve yapılan buluşları fikri mülkiyet kapsamında koruma altına almak ve uygulamaya aktarmak için çalışmalar yaptığı birimdir.

Teknoloji Transfer Ofisi

Üniversitemizin stratejik hedeflerine paralel olarak ülkemize ve insanlığa fayda sağlayacak İstanbul Gelişim Üniversitesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalarının yapılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır.

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Girişimcilik

İstanbul Gelişim Üniversitesi, öğrencilerine girişimcilik ruhunu aşılamak ve bu alandaki potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla eğitim ve etkinlikler düzenlemektedir. Üniversite, girişimcilik yarışmaları ve atölyeleri ile öğrencilerin fikirlerini hayata geçirme imkanı sunar. Ayrıca, girişimci öğrencilere mentorluk ve danışmanlık hizmetleri sağlayarak projelerini başarıyla sürdürmelerine destek olmaktadır.

Teknoloji

İstanbul Gelişim Üniversitesi, teknoloji ve inovasyon odaklı eğitim anlayışı ile öğrencilerinin çağın gereksinimlerine uygun becerilerle donanmalarını hedeflemektedir. Üniversite, modern laboratuvarları ve teknolojik altyapısı sayesinde öğrencilere en güncel teknolojik imkanları sunar. Ayrıca, sektörle iş birliği içinde yürütülen projeler ve staj programları ile öğrencilere teknoloji alanında deneyim kazanma ve sektöre hazır hale gelme fırsatı sağlanmaktadır.

Patent

İstanbul Gelişim Üniversitesi, yenilikçi fikirlerin ve buluşların korunması ve ticarileştirilmesi konusunda öğrencilere ve akademisyenlere destek sağlamaktadır. Üniversite bünyesindeki Ar-Ge merkezleri ve inovasyon ofisleri, patent başvurularında danışmanlık hizmetleri sunarak sürecin hızlı ve etkili bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca, üniversite, başarılı patent başvurularının ve buluşların uluslararası platformlarda tanıtılması için etkinlikler düzenlemekte ve ödüller vermektedir.

 

İş Birlikleri

Sayılarla İnovasyon

 

8350+

Yayınlar

4700+

Tezler

1437+

ProjelerABET AQAS AHPGS